HomeVerkiezingenWaterschap Rivierenland lanceert app #tothier

Waterschap Rivierenland lanceert app #tothier

Publicatiedatum: 31 jan. 2019

Waterschap Rivierenland lanceert app #tothier

Hoe hoog komt het water eigenlijk als de dijken doorbreken?

Wie dat wil weten, kan dat zien in een nieuwe app die Waterschap Rivierenland heeft gelanceerd. De app #tothier is bedoeld voor het rivierengebied, maar is ook daarbuiten te gebruiken. De app tekent het water in op de kamer waar je zit, om zo realistisch mogelijk te tonen wat de gevolgen zijn bij een dijkdoorbraak. De beelden kunnen met anderen worden gedeeld. De website https://www.tothier.nu geeft informatie over de maatregelen die genomen worden.