HomeVerkiezingenOnze speerpunten

Onze speerpunten

Water in goede handen

Onze speerpunten

 

Veilig achter de dijk

 • Veilige dijken en kaden, passend in de leefomgeving
 • Waar het kan zorgen voor groene dijken
 • Innovatieve technieken zover nodig toepassen en stimuleren
 • Muskusratten bestrijden, daarnaast graafschade van andere schadelijke ‘exoten’ voorkomen

 

Voldoende water en wateroverlast voorkomen

 • Meer waterberging voor opvang tijdens hoosbuien en voorraad voor droge periodes
 • Werken met gemeenten en agrarische sector aan klimaatbestendig watersysteem
 • Hemelwater afkoppelen van riool stimuleren
 • Nuttige burgerinitiatieven stimuleren die bijdragen aan beperking overlast

 

 

Afvalwater duurzaam en energieneutraal zuiveren

 • Rioolwaterzuiveringen centraliseren voor efficiëntie
 • Werken aan een duurzaam zuiveringsproces dat energieneutraal draait
 • Reststoffen en restwarmte omzetten in energie

 

 

Gezonde sloten, vooruitziend waterbeheer

 • Het water schoner krijgen om de leefomgeving van dieren en planten te verbeteren
 • Waterberging combineren met natuur

 

Lasten eerlijk verdelen

 • De waterschapsbelastingen eerlijk verdelen, en niet de natuurbeheerders bevoordelen
 • Agrarische sector niet afrekenen op emissies waar zij geen invloed op hebben
 • Geen extra belastingverhoging voor grote gezinnen

 

Goed beleid + geen fratsen = lage lasten