HomeIntroductie

Introductie

Over SGP Rivierenland

Water is onze vriend, maar kan ook onze vijand zijn. Het is onze vriend als het schoon en gezond is en in ruime mate voorhanden. Dan kunnen wij genieten van het water en de grootheid van de schepping daarin zien. Het kan ook zijn dat wij moeten vechten tegen het water, omdat het onze vijand is of dreigt te worden. Het water is dan door ons vervuild, of er dreigt een overstroming. Het water kan dan een grote bedreiging vormen. Daarom vraagt water steeds onze speciale aandacht en zorg. Zonder dijken blijft het in Rivierenland alleen rond Nijmegen droog. Maar ook in het dagelijks leven is water onmisbaar. Elke dag gebruiken wij ongeveer 120 liter per persoon. Het zijn vooral de waterschappen die elke dag met aandacht en zorg voor het water bezig zijn. Zij staan in voor de veiligheid van de dijken, zorgen er voor dat er niet te veel of te weinig water in de sloten zit en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. De SGP doet in een groot aantal waterschappen aan de verkiezingen mee. Hiermee geven wij invulling aan de Bijbelse opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren.

In Waterschap Rivierenland werkt de SGP nauw samen met de CU. Samen vormen wij een gecombineerde fractie in het Algemeen Bestuur.

Gecombineerde Fractie 2015 - 2019

Goos den Hartog (SGP) uit Ochten

 

Peter Aanen (SGP) uit Meerkerk

 

Teus Stam (CU) uit Alblasserdam

 

Harrie Drost (CU) uit Dodewaard

 

 

Een korte maar heldere uitleg over de politieke werking van een waterschap kunt u hier bekijken:

De functie van een waterschapsbestuur